Welcome to Lily's Bakery | 714-839-1099 or 714-839-Lily

Homepage

Customer's Favorites

Cafe Sửa Đá ………. $4.00
Cafe Đen Đá ………. $3.75
Đậu Xanh Lá Dứa 8oz (**New item**) ………. $3.75
Đậu Xanh Lá Dứa 16oz (**New item**) ………. $7.25
Bánh Khúc Rau Quả Acai (**New item**) ………. $5.75
Bánh Mì Đặc Biệt ………. $5.50
Pain Au Lait ………. $3.50
Phần Bò Kho ………. $8.50
Phần Xíu Mại ………. $8.50
Cheese Cake ………. $3.75
Red Velvet Cake ………. $2.75
Kẹo Kéo ( Nougat) ………. $2.00
Macaroon – Size Small ………. $4.00
Almond Bread Stick ………. $1.75
Almond ………. $5.00
Beignet – 1 Hộp ………. $6.25
Beignet – 4 pieces ………. $2.25
View Full Menu